Zakrivenie kontaktných šošoviek

Zakrivenie kontaktnej šošovky hovorí o zakrivení zadnej plochy šošovky. Jeho označenie je BC (Basic Curve), meria sa na 3 mm úsečke v strede šošovky a pohybuje sa od 8.3 do 9.0. Zakrivenie by malo približne zodpovedať zakriveniu rohovky, aby kontaktná šošovka sedela na oku správne.

V súčasnosti nie je tento parameter až taký významný. U nových výrobkov je čoraz častejší asférický design zadnej plochy šošovky, čo znamená, že šošovka ma v každom mieste iné zakrivenie a teda lepšie sa prispôsobuje oku. Príkladom môžu byť kontaktné šošovky TopVue.