UV filter v kontaktných šošovkách

UV filter v kontaktných šošovkách zdokonaľuje ochranu rohovky oka a pod ňou uložené očné tkanivá pred negatívnymi účinkami ultrafialového žiarenia. Kombinácia slnečných okuliarov a kontaktných šošoviek s UV filtrom je ideálnou ochranou očí pred nežiadúcim UV žiarením.

Čo je to vlastne UV žiarenie?

UV žiarenie čiže ultrafialové žiarenie je súčasťou svetla produkovaného Slnkom. Pre človeka je toto svetlo zrakom nezaznamenateľné, čo je dané jeho kratšou vlnovou dĺžkou. Niektoré živočíchy (napr. plazy) ho však vidia. Ultrafialové lúče boli objavené na začiatku 19. storočia nemeckým fyzikom a rozdelené do niekoľkých skupín podľa svojej vlnovej dĺžky. Pre človeka je nebezpečné najmä žiarenie UV-A a UV-B.
UV-A lúče tvoria 99% slnečného žiarenia. Ich pôsobenie na organizmus spôsobuje zmeny v štruktúre enzýmov tým, že vytvára voľné kyslíkové radikály (reaktívne kyslíkové formy).
UV-B žiarenie rozkladá bielkoviny, čím negatívne ovplyvňuje metabolizmus buniek a narúša štruktúry DNA, čím spôsobuje rakovinové bujnenie. Proti UV-B žiareniu sme čiastočne chránení ozónovou vrstvou, ktorá zabraňuje jeho prechodu atmosférou z 2/3.

Chrániť zrak pred UV žiarením je treba každý deň

Dnes už určite každý vie, že je potrebné chrániť svoje telo pred škodlivými účinkami UV žiarenia. Väčšina z nás má ochranu pred slnečnými lúčmi spojenú predovšetkým s používaním opaľovacích krémov, slnečných okuliarov a klobúkov počas leta. To, že sú naše oči vystavené UV žiareniu po celý rok, každý deň, často zanedbávame a mnohokrát ani netušíme, že vystavenie zraku UV lúčom bez akejkoľvek ochrany môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie..

Prečo slnečné okuliare nestačia?

Väčšina z nás sa domnieva, že na ochranu zraku postačia tmavé slnečné okuliare, ktoré nosíme hlavne v letných mesiacoch. Zrak je však potrebné chrániť v priebehu celého roka. Slnečné okuliare sú určite neodmysliteľným doplnkom, ktorý odbúrava veľký podiel UV žiarenia. Hlavnú úlohu pritom zohráva dizajn okuliarov. Bohužiaľ sa často stretávame so slnečnými okuliarmi, ktoré síce podliehajú módnym trendom a stávajú sa žiadaným doplnkom, avšak tvar ich skiel ani zďaleka nespĺňa predpoklad dobrej ochrany zraku.

Ako kontaktné šošovky s UV filtrom pomôžu?

Slnečné lúče sa na povrchu rôznych predmetov a plôch lámu alebo odrážajú. Pri kúpaní v lete alebo zimných športoch by sme teda mali dbať na zvýšenú ochranu zraku (sneh odráža až 85% UV žiarenia). Takto odrazené lúče prechádzajú okolo skiel slnečných okuliarov a dopadajú priamo na oko. K najväčšej koncentrácii týchto lúčov dochádza v nazálnej časti oka (bližšie k vnútornému kútiku oka), pričom nos pôsobí ako bariéra a bráni priechodu lúčov ďalej. Rohovkové tkanivo funguje podobne ako šošovka a ešte takto odrazené lúče zosilňuje a tie potom prestupujú skrz prednú očnú komoru a šošovku k hlbšie uloženým očným tkanivám. Tento jav sa nazýva periférna fokusácia svetla. Ochranu pred týmto javom sú očiam schopné zabezpečiť kontaktné šošovky s UV filtrom.

Periférna fokusácia svetla

UV filter

Vedeli ste, že kontaktné šošovky s UV filtrom zdokonalia ochranu slnečnými okuliarmi?

Kontaktné šošovky, ktoré sú opatrené UV filtrom, predstavujú dokonalú ochranu proti prieniku priamych aj periférnych UV lúčov do oka. Šošovka pokrýva celú oblasť rohovky až k limbu (miesto kde rohovka prechádza v bielko) a poskytuje tak ochranu najdôležitejším častiam oka. Nechráni však celé oko ani očné okolie. Ideálnu ochranu preto poskytuje kombinácia kontaktných šošoviek s UV filtrom a slnečných okuliarov. Kontaktné šošovky sú ideálnym riešením ochrany zraku pred UV žiarením predovšetkým v prípade v ktorom slnečné okuliare nemožno použiť (pri loptových športoch, plávaní alebo kúpaní)..

Ako môže UV žiarenie poškodiť náš zrak?

UV žiarenie dopadá najviac na rohovku a prestupuje skrz prednú komoru a šošovku ďalej do oka. Všetky tieto tri časti oka disponujú prirodzenou vlastnosťou čiastočne škodlivé účinky týchto lúčov blokovať, čím chránia hlbšie uložené očné tkanivá. Logicky sa preto poškodenie najviac týka týchto častí oka - teda predného segmentu oka. Šošovka dospelého ľudského oka obsahuje žltý pigment, ktorého s vekom pribúda - ten čiastočne absorbuje škodlivé žiarenie. Šošovka dieťaťa ho však ešte neobsahuje - nemá teda pred žiarením žiadnu ochranu.