Rohovka (kornea)

Rohovka je súčasť predného segmentu oka. Je bohato zásobená nervovými vláknami, preto patrí medzi najcitlivejšie tkanivá v tele. Je transparentná a zaberá pribižne 20% povrchu očnej gule.

Z optického hľadiska je najdôležitejším refrakčným prostredím. Je neustále omývaná slzami, čo zabraňuje vysychaniu a zbavuje ju nečistôt. Ochrannú funkciu rohovky zabezpečujú viečka – chránia ju pred poranením, oslnením, atď.

Priemer rohovky je približne 11,5 mm na výšku a 12 mm horizontálne, u každého je to však individuálne. Histologicky sa skladá z piatich vrstiev:

  • Epitel rohovky – predstavuje 10% hrúbky, skladá sa z 4 až 6 vrstiev, má rýchlu schopnosť regenerácie, obnovuje sa každých 7 dní, neporušený povrch epitelu zabraňuje vniknutiu infekcie do rohovky,
  • Bowmanova membrána – nemá schopnosť regenerácie, ak sa poruší tak spôsobí rohovkovú jazvu, oddeľuje epitel od rohovkovej strómy,
  • Descemetova membrána – je relatívne pevná, vekom je hrubšia, má schopnosť regenerácie,
  • Rohovková stróma – tvorí 90% hrúbky rohovky, má malú regeneračnú schopnosť,
  • Endotel rohovky – zodpovedný za hydratáciu rohovky, nemajú regeneračnú schopnosť, s vekom endotelových buniek ubúda.

stavba rohovky