Pachymetria

Pojem pachymetria označuje ultrazvukové meranie hrúbky rohovky. Ako normálna hrúbka rohovky sa v literatúre uvádzajú hodnoty okolo 550 mm. Pachymetrické vyšetrenie je základom pre všetky incízne a laserové zákroky na rohovke. Je pri ňom možné s vysokou presnosťou detekovať rohovkový edém.

Existujú dve metódy uskutočnenia pachymetrie:

  • kontaktná – hrúbka je meraná ultrazvukovým pachymetrom, meranie je rýchle, nezaťažuje pacienta a prebieha tak, že hrot sondy sa dotkne uprostred rohovky, kde je vyslaný signál, ktorý sa odrazí od prednej aj zadnej plochy povrchu rohovky. Výhodou je, že hrúbka sa dá takto odmerať na rôznych miestach povrchu rohovky.
  • bezkontaktná – využíva princíp optickej metódy – meranie hrúbky rohovky je pozorované pomocou štrbinovej lampy. Výhodou je technická jednoduchosť, nie je tu riziko prenosu infekčného ochorenia, nie je potrebné miestne anestetikum.