Obsah vody v kontaktných šošovkách

Obsah vody v kontaktných šošovkách je väčšinou vyjadrený v percentách celkovej hmotnosti. Mäkké kontaktné šošovky sú vyrobené z hydrofilných (vodu viažúcich) materiálov. Obsah vody v tomto materiáli sa pohybuje medzi 35 – 80% hmotnosti šošovky. Kontaktné šošovky s vyšším obsahom vody poskytujú lepšie zvlhčenie a udržiavajú šošovky hydratované. Ak materiál kontaktnej šošovky začne starnúť, stráca obsah vody a to ovplyvňuje kvalitu šošovku.

U hydrogélových kontaktných šošoviek platí, čím viac vody, tým väčšia priepustnosť pre kyslík. Avšak u silikón-hydrogélových šošoviek toto pravidlo neplatí, keďže prenášačom kyslíka je v tomto prípade silikón.