Lampa štrbinová

Štrbinová lampa je elektrický biomikroskop, ktorý je určený na vyšetrenie oka. Vyšetrenie týmto prístrojom umožňuje prezrieť prednú komoru oka a v prípade, že je komorový uhol dostatočne široký, tak aj prezrieť jeho obsah. Pomocou špeciálnej šošovky môže špecialista so štrbinovou lampou prezrieť aj terč zrakového nervu.

Táto lampa sa skladá z troch hlavných častí – osvetľovací systém, zväčšovacia sústava a mechanický systém. Pri vyšetrení využíva niekoľko možností osvetlenia, ktoré umožňujú vyšetriť rôzne štruktúry čo najpresnejšie.

Vyšetrenie štrbinovou lampou je nevyhnutné (podobne ako keratometria) pri aplikáciou kontaktných šošoviek. Pomáha skontrolovať predný segment oka pred, počas a po aplikácií kontaktných šošoviek. Môže vyšetriť viečka, rohovku, spojovku, prednú komoru, dúhovku, šošovku.

Lampa štrbinová