Krátkozrakosť (Myopia)


Krátkozrakosť je refrakčná očná vada, ktorá spôsobuje zlé videnie do diaľky. Je spôsobená nedostatočnou pružnosťou šošovky oka, ktorá nie je schopná dostatočného konvexného vyklenutia. Tým pádom dôjde ku zlomeniu a zbiehaniu svetelných paprskov ešte pred povrchom sietnice, na ktorej sa potom vytvára neostrý obraz. Myopia sa koriguje pomocou kontaktných šošoviek s mínusovou adičnou hodnotou.