Korekcia


Korekcia znamená zmiernenie, alebo úplne odstránenie chyby – v tomto prípade ide vady oka. 

Existuje niekoľko spôsobov ako korigovať očné chyby:

  • okuliarmi,
  • kontaktnými šošovkami,
  • laserovou operáciou.

Späť na slovník