941 výdajných miest
Kde ich nájdem >
0 €

Produkty v košíku:

V košíku nie sú žiadne produkty

Prejsť do košíka

Hydrogél

Hydrogél je umelo vytvorený hydrofilný (vodu viažúci) materiál, ktorého vývoj siaha až do 30. rokov 20. storočia, kedy dochádza k prvým pokusom o vytvorenie materiálu gélovej štruktúry. Vznik prvých hydrogélových materiálov je spojený s vývojom kontaktných šošoviek. Prvý hydrogél bol vyvinutý českými vedcami Ottom Wichterlom a Drahoslavom Límom v 50.-tych rokoch a niesol názov HEMA (táto skratka sa používa pre hydrogélové materiály dodnes).
 

Hydrogél je tvorený sieťou polymérov (polyetylmetha­krylátov) spojených rôznymi typmi chemických väzieb. Tento materiál obsahujúci veľké množstvo vody je vysoko biokompatibilný a schopný prenosu kyslíka. Hydrogél nie je priedušný materiál – kyslík cez neho nie je schopný preniknúť. Molekuly kyslíka sú skrz hydrogél prenášané pomocou vody v ňom obsiahnutej na základe difúzie. Každá látka má prirodzenú tendenciu vyrovnávať svoju koncentráciu medzi jednotlivými prostrediami, v ktorých sa nachádza. Molekuly kyslíka teda putujú – difundujú, až kým pomer nedosiahne rovnováhu ako vo vode obsiahnutej v hydrogély, tak aj v okolitom prostredí. 

Hydrogélové kontaktné šošovky sú teda vďaka svojmu vysokému podielu vody nie len pohodlné, ale zaisťujú dostatočné zásobenie rohovky kyslíkom.

Pozrite si nasledujúce video o hydrogélových kontaktných šošovkách:

Späť na slovník