Expirácia kontaktných šošoviek

Expirácia kontaktných šošoviek je dátum, ktorý stanovuje najneskoršiu dobu, kedy je šošovka použiteľná - životnosť kontaktnej šošovky. Expirácia je vždy uvedená na blistri aj na krabičke kontaktných šošoviek a je označená symbolom presýpacích hodín, alebo skratkou EXP. Šošovky sú väčšinou dodávané s dátumom expirácie jeden a pol roka. Každá šošovka uložená v blistri je sterilná do doby otvorenia.