Depozitá (usadeniny)

Depozitá sú látky prilepené na povrchu kontaktnej šošovky v priebehu jej nosenia. Delíme ich na organické a anorganické. Organické depozitá sú tvorené metabolitmi bielkovinového alebo tukového pôvodu, ktoré sú bežnou zložkou sĺz. Anorganické depozitá sú tvorené molekulami prvkov alebo mikroskopickými čiastočkami nečistôt. Prenikajú do oka z okolitého prostredia, dostávajú sa na šošovky z niektorých dezinfekčných prostriedkov. Depozitá predstavujú jednu z príčin niektorých zápalových ochorení, podráždenia očí, či ich začervenania.

Pri nekvalitnej starostlivosti o kontaktné šošovky alebo pri používaní kontaminovaných roztokov sa môžu na šošovkách usadzovať aj bunky bakteriálneho a mykotického základu. Usadeniny nijak neovplyvňujú kvalitu videnia, preto často bývajú nositeľmi kontaktných šošoviek ignorované. Depozitá tvoriace väčšie nánosy sú mnohokrát na kontaktných šošovkách viditeľné okom.

Je dôležité respektovať výrobcom doporučenú dĺžku užívania kontaktných šošoviek. Každý materiál má inú dispozíciu k usadzovaniu depozít a doporučená doba použiteľnosti kontaktných šošoviek tieto dispozície odráža.

Depozita

Depozita

Späť na slovník