Cylinder (cylindrický tvar šošovky)

Cylinder je jedným z parametrov uvádzaných na torických (cylindrických) kontaktných šošovkách určených ku korekcii astigmatizmu. Jednoducho povedané udáva cylinder tvar šošovky.
 

Design cylindrickej šošovky nezodpovedá tvaru kruhového výseku, ale zodpovedná tvaru valca. Hodnota cylindra je udávaná v záporných číselných hodnotách a označuje sa skratkou CYL. Cylinder tiež úzko súvisí s hodnotou osi udávanou v stupňoch. Táto hodnota určuje orientáciu cylindra.
 

Späť na slovník