Astigmatizmus

Astigmatizmus patrí medzi refrakčné očné vady. Je spôsobený odchýlkou rohovky od pravidelného sférického tvaru. Tá potom nie je klenutá podľa kolmej osi. Uhol osi, podľa ktorej je takto postihnutá rohovka klenutá, môže dosahovať rôzne hodnoty stupňov. Svetelné lúče dopadajúce na sietnicu oka sa tým pádom nemôžu zbiehať v jednom bode, následkom toho potom dochádza k rozmazanému videniu a zlému priestorovému vnímaniu.

astigmatizmus

Späť na slovník