Akútny syndróm červeného oka


akútny syndróm červeného oka

Akútne začervenanie očí, resp. syndróm červeného oka, je príznakom zápalového podráždenia očí, ktoré je spravidla vyvolávané pôsobením toxínov, patogénov, vírov a baktérií v očnom prostredí. Ide o akútnu reakciu, ktorá je mnohokrát spojená s kontinuálnym užívaním kontaktných šošoviek. Môže byť tiež sprievodným javom niektorých očných chorôb – glaukomu, zápalu spojiviek, zápalu rohovky, zápalu dúhovky

Behom nepretržitého nosenia sa na šošovkách hromadia metabolity a škodlivé látky produkované baktériami. Tieto látky spolu s baktériami potom oko dráždia a nakoniec vyvolávajú zápal. Počas spánku sa v dôsledku zatvorenia očí dostáva k rohovke malé množstvo kyslíka, ktoré je ešte znížené prítomnosťou kontaktnej šošovky. Dochádza tak k acidifikácii očného prostredia, ktoré sa stáva živnou pôdou pre mnohé nežiadúce baktérie.

Začervenanie očí spôsobené kontinuálnym nosením šošoviek sa prejavuje bezprostredne po prebuden´a je doprevádzané slzením, pálením, svrbením, bolesťou a fotofóbiou

Späť na slovník