Roztoky - čistenie a dezinfekcia kontaktných šošoviek

Viacúčelové roztoky, často označované ,,All in one“, zaisťujú komplexnú starostlivosť o kontaktné šošovky – čistenie, dezinfekciu, oplachovanie, uchovávanie a hydratáciu. Obsahujú zmes chemických látok a konzervantov, ktoré zo šošoviek efektívne odstraňujú nahromadené usadeniny. Niektoré z týchto roztokov majú označenie „NO RUBE“, čo znamená, že k správnemu priebehu čistiaceho procesu nie je nutné šošovky mechanicky zbavovať nečistôt trením. Štúdia ale dokazujú, že toto mechanické čistenie odstraňuje veľké percento depozít a rada odborníkov preto tento postup čistenia naďalej odporúča.

Pozrite sa, ako správne čistiť kontaktné šošovky roztokom:

Obecné zásady pri používaní roztokov na kontaktné šošovky

 • pred použitím roztoku, vždy najskôr preštudujte jeho príbalový leták – jednotlivé roztoky sa môžu líšiť dĺžkou doby pôsobnosti, ktorá je nutná k poriadnej dezinfekcii šošoviek
 • nikdy sa nedotýkajte kvapkadla fľaše, aby ste sa vyhli prípadnej kontaminácii roztoku
 • po každom použití roztok vždy zatvorte
 • nikdy nepoužívajte otvorený roztok dlhšie, ako je napísané v jeho príbalovom letáku
 • nikdy neoplachujte kontaktné šošovky vodou alebo inou tekutinou
 • vždy používajte čerstvý roztok
 • po každom použití vypláchnite puzdro na kontaktné šošovky roztokom a nechajte ho uschnúť na vzduchu
 • uchovávajte roztok pri doporučenej teplote (väčšinou 4 – 25 °C)
 • pred manipuláciou so šošovkami si vždy poctivo umyte a osušte ruky
 • šošovky pred nasadením vždy opláchnite čerstvým roztokom
 • puzdro používané k uloženiu kontaktných šošoviek vymeňte vždy spolu s novou fľašou roztoku (ideálne každých 30 dní)
 • šošovky nasadzujte vždy pred maľovaním a vyberajte pred odličovaním
 • vyhnite sa kontaktu šošovky s ostrými predmetmi alebo dlhými nechtami, ľahko by mohlo dojsť k jej poškodeniu

Výhody a nevýhody chemických roztokov

 • Neexistuje riziko zranenia alebo poleptania očí v dôsledku zlého zachádzania s roztokom.
 • Sú vhodné pre všetkých, ktorí s kontaktnými šošovkami začínajú.
 • Kratšia doba pôsobnosti.
 • Sú vhodné k dlhodobému uchovávaniu šošoviek.
 • Šošovky je často nutné čistiť mechanicky.
 • V porovnaní s peroxidovými systémami je čistiaci aj dezinfekčný proces menej účinný.
 • Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Vyberte si z rozsiahlej ponuky roztokov na kontaktné šošovky.

Na čistenie kontaktných šošoviek sa môžu okrem viacúčelových roztokov použiť peroxidové roztoky, o ktorých si môžete prečítať viacej tu…

Komentáre

Pridať komentár