Platba kartou online s technológiou 3D Secure


Platba kartou online s technológiou 3D Secure

Čo je technológia 3D Secure?

Služba 3D Secure je pokrokový spôsob platenia kartou v internetovom prostredí s najvyššou možnou ochranou. Vysoký stupeň overenia identity používateľa platobnej karty je istotou, že s platobnou kartou nezaplatí na internete nikto okrem Vás.

Dňa 14. septembra 2019 nadobudne účinnosť európska smernica o platobných službách a jej princípy silného overenie klienta. Všetci zákazníci budú mať od tejto chvíle najvyššiu formu zabezpečenia internetových platieb.

Toto opatrenie je v platnosti na základe Nariadenia Komisie delegovaného (EÚ) 2018/389, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366.

Ako platba s overením 3D Secure prebieha?

Po vyplnení a potvrdení vašich platobných údajov bude nasledovať overenie vašej identity zadaním jednorazového unikátneho kódu, ktorý vám dorazí formou sms na mobilný telefón priradený k danej platobnej karte. Tým budete mať istotu, že transakciu vykonávate vy.

Ďalšie voliteľné preukázanie identity môžete vykonať pomocou tzv. biometrickej identifikácie napr. odtlačkom prsta.

Ako zistím, či už mám službu aktivovanú?

Banky už túto možnosť bežne ponúkajú a aktiváciu služby si možno overiť v internetovom bankovníctve alebo na pobočke svojej banky. V prípade, že ste doteraz túto ochranu nevyužili, bude nutná registrácia v 3D Secure službe u vašej banky (niektoré banky túto službu spúšťajú automaticky).

13.9.2019

Komentáre