805 výdajných miest
Kde ich nájdem >
0 €

Produkty v košíku:

V košíku nie sú žiadne produkty

Prejsť do košíka

Silikón-hydrogél versus hydrogél

Rozdiel medzi hydrogélovými a silikón-hydrogélovými šošovkami

Prvým materiálom použitým pri výrobe kontaktných šošoviek bol historicky PMMA (polymethylmet­hakrylát) jeden z obchodných názvov pre tento materiál je Plexisklo. Prebiehali aj pokusy s celuloidom, ale neúspešne. Prelomom boli šesťdesiate roky, kedy akademik Otto Wichterle objavil materiál HEMA, (hydroxymethyl­methakrylát), ktorý sa dodnes používa pri výrobe hydrogélových kontaktných šošoviek. Šošovky z HEMA materiálov sa líšia okrem konštrukčných vlastností aj obsahom vody. Voda je v týchto kontaktných šošovkách médiom, ktoré je zodpovedné za prenos kyslíka k rohovke. U silikón-hydrogélových šošoviek sú naviac do materiálu HEMA pridané silikónové reťazce, ktoré slúžia ako „cesty“ pre molekuly kyslíka (zjednodušene povedané). Molekuly kyslíka putujú cez kontaktnú šošovku prostredníctvom silikónových reťazcov veľmi rýchlo, zatiaľ čo vo vodnej zložke kontaktných šošoviek je prestup kyslíka výrazne pomalší.

Prečo je kyslík dôležitý? Prečo silikón-hydrogélové materiály?

Odpoveď je jednoduchá. Rohovka, ako jediné tkanivo v tele prijíma kyslík väčšinou z okolitého prostredia, teda zo vzduchu. Ak ho nemá dostatok, napríklad v prípade prenášania šošoviek alebo prespávania s nimi, môže si ho začať intenzívnejšie získavať z telesných tekutín (krvi), tým môže dochádzať k takzvanej neovaskularizá­cii. Čiže sa dá jednoznačne povedať, že silikón-hydrogélové kontaktné šošovky sú lepšou a zdravšou voľbou pre nositeľov kontaktných šošoviek. Pri nosení silikón-hydrogélových šošoviek je možné aj tzn. predĺžené (extended, príklad Air Optix Aqua až 6 dní v oku bez vybratia *) alebo kontinuálne nosenie (continual, Air Optix Night & Day Aqua, Biofinity, PureVision až 30 dní a 29 nocí v oku bez vybratia *).

Nesporné výhody silikón-hydrogélových šošoviek sú však niekedy sprevádzané aj možnými subjektívnymi pocitmi nepohodlia u nositeľov. Jedná sa o veľmi vzácnu alergiu na tento materiál, prípadne môže dôjsť po zmene kontaktných šošoviek k istému diskomfortu pri nosení vplyvom hydrofóbnych koncov silikónových reťazcov. Silikón-hydrogélové šošovky bývajú v porovnaní s hydrogélovými šošovkami trochu „tuhšie“ – čo však prispieva k lepšej manipulácii s nimi.

Na záver zhrňme, že silikón-hydrogélové šošovky sú lepšou voľbou než šošovky hydrogélové, ale rozhodne hydrogélovému materiálu nie je pre jeho vyššiu biokompatibilitu odzvonené.

Ďalej uvádzame prehľad vývoja silikón-hydrogélových materiálov v čase a obrázok priepustnosti kontaktných šošoviek, viď. nižšie (riaďte sa prosím príslovím „modrá je dobrá“).

Prvá generácia (1999)

Do prvej komerčne využívanej generácie silikón-hydrogélových materiálov patrí balafilcon A (PureVision) a lotrafilcon A (Air Optix Night & Day). Spoločným znakom sú oddelené silikónové a hydrogélové časti materiálu a nutnosť povrchových úprav kontaktných šošoviek. Balafilcon A je iónogenny materiál z III. skupiny FDA. Prepojenie silikónových a hydrogélových častí umožňuje monomér TRIS (trimethylsilyl). Povrchová úprava plazmatickou oxidáciou mení nezmáčavé ostrovčeky silikónu na hydrofilné silikát. Lotrafilcon A patrí medzi neionogénny materiály z I. skupiny FDA. Základná štruktúra je tvorená fluorosilikonovými makromermi a previazaniu jednotlivých častí napomáha monomér TRIS. Povrch šošovky je upravený plazmatickým povrchovým nanesením tenkej vrstvičky (25 nm) hydrogélu. Na režim predĺženého používania boli oba typy šošoviek schválené FDA v roku 2001.

Propustnost pro kyslík kontaktních čoček

Druhá generácia (2004, 2005)

Lotrafilcon B (Air Optix) využíva podobnú technológiu ako lotrafilcon A, len s vyšším výsledným obsahom vody. Kontaktná šošovka je tak jemnejšia, ale s nižšou priepustnosťou pre kyslík. Povrchová úprava je opäť vykonaná plazmatickým nanášaním. Galyfilcon A (Acuvue Advance) a senofilcon A (Acuvue Oasys) patrí k makromerovým materiálom s vyšším podielom hydrogélu a vnútorným zvlhčujúcim činidlom. U galifylconu A je vnútorným zvlhčujúcim činidlom polyvinylpyrolidon (PVP). Pre senofilcon A sa používa zvlhčujúce činidlo na báze PVP So 30% vyššou účinnosťou.

Najnovšia generácia (2006)

Materiál comfilcon A, použitý u kontaktných šošoviek Biofinity ™, doterajšie postupy TRIS alebo PVP nevyužíva. Spoločnosť CooperVision vyvinula úplne novú výrobnú technológiu AQUAFORM ™. Priepustnosť kyslíka zaisťujú čisto dlhé silikónové reťazca (makromery). Kompaktný materiál s pevne viazanou vodou vnútri materiálovej štruktúry nie je dodatočne povrchovo upravovaný ani lubrikovaný.

*riadiť sa vždy doporučením špecialistu

Pages comments: Reply to # - Zrušiť
Top