Otto Wichterle

(27.10.1913 – 18.8.1998)

„Chemik, ktorý vyrobil prvé tzv. mäkké kontaktné šošovky

Otto Wichterle, český chemik, vynálezca mäkkých kontaktných šošoviek, zakladateľ Ústavu makromolekulárnej chémie ČSAV v Prahe a dlhoročný profesor Vysokej školy chemickotechno­logickej, sa narodil 27. októbra 1913 v Prostějove.

Wichterle vyštudoval prostějovské gymnázium, potom pokračuje v štúdiách na chemickej fakulte pražského Českého vysokého učení technického (ČVUT) – tu potom pôsobí po absolutóriu (doktorát získava v roku 1936) ako odborný asistent (u profesora Votočka), až do zatvorenia vysokých škôl v roku 1939. Od roku 1940 bol zamestnaný v Baťovom výskumnom ústave v Zlíne, kde viedol pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberala výskumom polyamidov. Vypracoval technológiu výroby kaprolaktamu a už v roku 1941 pripravoval vo svojom laboratóriu vlákna polyamidu, ktoré bolo možné spriadať. Po viacerých komplikáciách súvisiacich s utajením pred nemeckými okupantmi a potom s problémami povojnového priemyslu, bola priemyselná výroba týchto polyamidov s označením Silon zahájená až za desať rokov. V roku 1945 sa O. Wichterle vrátil na VŠCHT, kde dokončil habilitačné konanie v odbore organickej chémie, ktoré prerušilo uzavretie vysokých škôl v roku 1939 a začal prednášať všeobecnú a anorganickú chémiu. Napísal učebnicu anorganickej chémie, ktorá v poňatí predbiehala svoju dobu. Ďalej napísal nemeckú a českú učebnicu organickej chémie.

Od roku 1952 sa tu začal zaoberať syntézou sieťovaných hydrofilných gélov, ktoré vodou bobtnajú, s cieľom nájsť vhodný materiál pre očné implantáty. Podarilo sa tu pripraviť poly-hydroxyethylmet­hakrylátový (HEMA) gél, ktorý pohlcoval až 40 percent vody, mal vhodné mechanické vlastnosti a bol priehľadný. Pri politickej čistke, ktorú vykonalo v roku 1958 komunistické vedenie VŠCHT, bol profesor Wichterle, spolu s viacerými ďalšími vynikajúcimi učiteľmi, zo školy vyhodený. Výskum vnútroočných šošoviek na VŠCHT bol zlikvidovaný. V roku 1957 prebehlo v Prahe medzinárodné sympózium o makromolekulárnej chémii, ktoré vedenie štátu presvedčilo o potrebe zriadenia pracoviska zameraného na výskum syntetických polymérov. Riaditeľom v roku 1958 vzniknutého Ústavu makromolekulárnej chémie Slovenskej akadémie vied bol menovaný profesor Wichterle. Rozhodujúce pokusy so spracovaním hydrogelov do vhodného tvaru očnej kontaktné šošovky preto vykonal profesor Wichterle doma. Na vianoce 1961 si zostavil pomocou detskej kovovej stavebnice Merkur prvý prototyp odstredivého odlievacieho zariadenia, ktoré poháňal dynamom z bicykla, zapojeným na zvonkový transformátor. Na ňom odlial prvé štyri veľmi pravidelné šošovky, ktoré nedráždili oko. Za niekoľko rokov sa sen o náprave očné chyby, ktorý prvýkrát opísal v roku 1508 Leonardo da Vinci a ktorý k realizácii doviedol profesor Otto Wichterle, rozšíril do celého sveta. Dnes používa kontaktné šošovky, ktoré je možné rýchlo a jednoducho aplikovať, asi 100 000 000 o­byvateľov našej planéty.

Konflikty s vládnucou mocou, kedy režim bez Wichterleho vedomia disponoval patent na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek do zahraničia (za zlomok jeho skutočnej hodnoty), jeho aktívne občianske postoje v období tzv pražskej jari a čoskoro po ňom (Wichterle pridáva svoj podpis pod 2000 slov a pri svojom vystúpení v parlamente otvorene kritizuje postup vládnucej moci po okupácii krajiny vojskami Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968) potom vedú k tomu, že je na začiatku husákovskej normalizácie v roku 1970 zbavený všetkých svojich vedúcich postov. V roku 1990 bol profesor Otto Wichterle, člen medzinárodných spoločností, držiteľ radu zahraničných cien a čestný doktor zahraničných univerzít, autor viac ako dvoch stoviek odborných publikácií, a viac ako 150 vynálezov a patentov, zvolený za predsedu Československej akadémie vied a túto funkciu vykonával až do rozdelenia Československa v roku 1993. V roku 1993 bola jedna z planétok našej slnečnej sústavy pomenovaná Wichterle. Otto Wichterle, najväčšia osobnosť československej chémie v období po druhej svetovej vojne a vedec, vďaka ktorému sú dnes široko dostupné a lacné mäkké (hydrofilné) kontaktné šošovky, umiera 18. augusta roku 1998.

Komentáre

Pridať komentár