Deti a kontaktné šošovky

Je to len na Vás

Rozhodnutia týkajúce sa prechodu od okuliarovej korekcie ku kontaktným šošovkám sa týka výhradne rodičov. Tí často rešpektujú názor očného odborníka s prihliadnutím k individuálnym možnostiam dieťaťa – či je dieťa schopné sa o šošovky starať, správne ich používať a pod. Je dôležité brať do úvahy názory rodičov i dieťaťa, typ očnej vady a vyzretosť dieťaťa.

Ideálny vek?

Ideálny vek určený pre aplikáciu kontaktných šošoviek nemožno definovať, nosenie kontaktných šošoviek ním totiž nie je nijako obmedzené.

Kontaktné šošovky a malé deti

deti a okuliare U malých detí sa k aplikácii kontaktných šošoviek najčastejšie pristupuje u komplikovaných očných chýb, ktoré nemožno, kvôli veku dieťaťa, chirurgicky odstrániť. Ukážkovým príkladom je zriedkavo sa vyskytujúca detská afakia.

Detská afakia je vrodená chyba, vyznačujúca sa chýbajúcou očnou šošovkou, ktorá môže byť nahradená šošovkou kontaktnou, ktorá umožní postihnutému oku plnohodnotný vývoj v ostatných zdravých častiach oka. U malých detí túto vadu nemožno operovať. Detské oko logicky rastie a postupne sa vyvíja, tým pádom nie je možné aplikovať umelú vnútroočnú šošovku, ktorá by sa nedokázala týmto zmenám prispôsobiť. Kontaktnú šošovku možno použiť aj pri liečbe amblyopie (tupozrakosti).

Rodičia nasadzujú kontaktné šošovky svojim deťom

O nasadzovanie kontaktných šošoviek predškolákom a malým školákom sa väčšinou starajú rodičia. Kontaktológ (očný špecialista, zaoberajúci sa aplikáciou šošoviek) by ich predtým mal dôkladne poučiť, ako sa o kontaktné šošovky starať, nasadzovať ich a vyberať. Postupom času je dobré deti učiť, ako sa o šošovky správne starať. S týmto procesom je možné začať už v predškolskom veku. U malých detí sa môžu objaviť problémy s manipuláciou s kontaktnými šošovkami. Komplikáciou je tiež nedbalá hygiena, preto sú pre malé deti vhodnejšie jednodenné šošovky, ktoré sa na konci každého dňa jednoducho vyhodia.

Zvýšená starostlivosť o šošovky sa vypláca

Kontaktné šošovky s plánovanou výmenou (šošovky na viac použití) možno aplikovať hlavne u starších detí. Tu je potrebné deti preškoliť nielen v čistení a uchovávaní, ale predovšetkým v ich režime nosenia. Rodičom sa odporúča venovať dostatok času tomu, aby poučili svoje deti v oblasti správneho zaobchádzania s kontaktnými šošovkami, a tým v budúcnosti predišli nežiadúcim komplikáciám.

Drvivá väčšina nepríjemných ťažkostí, ku ktorým v súvislosti s užívaním kontaktných šošoviek dochádza, má svoj pôvod práve v nesprávnom užívaní, zanedbanie starostlivosti o šošovky či nedostatočnej hygiene pri manipulácii. Ak sú kontaktné šošovky určené len pre výnimočné situácie (šport a pod), je výhodnejšie používanie jednodenných šošoviek.

Kontaktné šošovky môžu pomôcť k zdravému sebavedomiu

Staršie deti volia kontaktné šošovky ako únik od svojho „handicapu“, pretože v tomto veku často trpia, kvôli okuliarom, pocitom menejcennosti. Pri takomto postoji k užívaniu okuliarov sú kontaktné šošovky perfektným pomocníkom, ako dieťaťu (u adolescentov obzvlášť) pomôcť k získaniu sebavedomia, ktoré sa bez spokojnosti so svojím vzhľadom získava v detských rokoch len veľmi ťažko. Dôvodov prečo aplikovať dieťaťu kontaktné šošovky je skrátka veľa. Jedná sa o veľmi pohodlný nástroj korekcie zraku, ktorý v mnohých ohľadoch mení spôsob života a zvyšuje jeho kvalitu.

Komentáre

Pridať komentár